قیمت تافی میوه ای

قیمت فروش تافی شیرین در بازار شیرینی تهران

قیمت فروش تافی شیرین در بازار شیرینی تهران متفاوت است. تافی نوعی شیرینی است که با شکر، کره درست می شود. قیمت این خوراکی بر اساس نوع مواد مصرفی و کیفیت آن متغیر

بیشتر بخوانید